วงการเพลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ได้รับการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งในที่นี้รวมถึงเครื่องดนตรี เครื่องกำเนิดเสียง อุปกรณ์สตูดิโอและซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้หล่อหลอมวิธีการผลิต และบริโภคเพลงในรูปแบบใหม่ ...

read more