ในยุคที่สื่อSocial Media เข้ามามีอิทธิพลในสังคมและมีการนำเอาผลงานหรือข้อมูลของบุคคลมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์อย่างผิดกฎหมาย…

read more