ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านโลกเทคโนโลยีในสังคม เราอาจปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้เรื่องธุรกิจสามารถเข้าถึงทุกคนได้เพียงปลายนิ้ว...