บริการเกี่ยวกับ Development

UX/UI Design

ออกแบบ UX/UI ด้วย Figma สำหรับใช้ในการพัฒนา LIFF App หรือเว็บแอปพลิเคชั่น เราจะออกแบบโดยเน้น responsive ง่ายต่อการพัฒนาด้วย Framework ที่ลูกค้าต้องการ เช่น Bootstrap, MUI, หรือ TailwindUI นอกจากนี้เรายังเน้นการออกแบบโดยใช้ reusable components ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และง่ายต่อการ maintence source code

Frontend Development

พัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่นโดยใช้ JavaScript framework ที่เป็นที่นิยม เช่น NextJS, ReactJS หรือ VueJS ขึ้นอยู่กับ requirement ของลูกค้า เราสามารถพัฒนาให้ตรงกับ specifics ของ API ที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงการพัฒนา Frontend ตาม UX/UI Design ที่ให้ไว้

Backend Development

ออกแบบและพัฒนา RestAPI และ database โดยใช้ framework ตาม requirements และ specifications ที่กำหนด สามารถปรับแต่ง customize ได้ตามต้องการ ทำ documentation เพื่อส่งมอบ source code หรือ deploy ขึ้น server และมีบริการเสริม support และให้ปรึกษา หลังจบงาน